Přihláška ke stravování

Od června 2019 je ke stažení na stránkách školní jídelny Gymnázia T. G. Masaryka Zastávka, příspěvková organizace  Přihláška ke stravování.

Je možné ji dopředu doma stáhnout, vytisknout a vyplněnou přihlášku poté přinést k nahlášení dítěte ke stravování na školní rok.

Přihlášky na rok 2019/2020 budou muset vyplnit i stávající strávníci (všichni) a odevzdat vedoucí školní jídelny. Tzn. i ti, co už na obědy chodili v minulých letech.

Renata Nováková, vedoucí  ŠJ (23. 6. 2019)