Přípravné kurzy

Gymnázium T. G. Masaryka Zastávka bude ve školním roce 2023/2024 pořádat přípravné kurzy, které jsou určeny uchazečům o studium na našem gymnáziu, kteří budou v roce 2024 skládat přijímací zkoušky. Na přípravné kurzy se mohou hlásit žáci:

  • sedmých tříd (šestileté všeobecné studium) – Mgr. Zuzana Rosendorfová (email: rosendorfovaz@gzastavka.cz, předmět: Přípravka)
  • devátých tříd (čtyřleté všeobecné studium) – Mgr. Radek Hakl (email: hakl@gzastavka.cz, předmět: Přípravka)

 

 

Termíny:

  • 6. 11. 2023 (od 15.00 do 17.00 hod.): 6-leté studium – příprava na test z českého jazyka, 4-leté studium – příprava na test z matematiky;
  • 8. 1. 2024 (od 15.00 do 17.00 hod.): 6-leté studium – příprava na test z matematiky, 4-leté studium – příprava na test z českého jazyka

Cena každého přípravného kurzu je 100 Kč (hradí se v hotovosti před začátkem kurzu).

Dovolujeme si také všechny uchazeče o studium i jejich rodiče pozvat na Den otevřených dveří, který se uskuteční ve středu 6. 12. 2023 od 12.00 do 17.00 hod.

Přijímací „zkoušky nanečisto“ se uskuteční v pondělí dne 19. 2. 2024 od 14 do 17 hodin – cena 200 Kč (hradí se v hotovosti před začátkem zkoušky). Cílem těchto zkoušek je vyzkoušet si práci s přijímacím testem, blížící se reálnému formátu přijímacích zkoušek a případně odhalit nedostatky v požadovaných vědomostech a dovednostech. Upozorňujeme, že vyhodnocení „zkoušek nanečisto“ neslouží k určení pořadí zúčastněných zájemců, ale jako doporučení k další možné přípravě.

 

Mgr. Zuzana Rosendorfová (4. 10. 2023)