Informace k přípravným kurzům

Ve školním roce 2023/2024 bude naše škola přijímat ke studiu:

  • jednu třídu šestiletého gymnázia (30 uchazečů) a
  • dvě třídy čtyřletého gymnaziálního vzdělávacího oboru (60 zájemců).

Pro uchazeče o studium škola připravuje přípravné kurzy. Jednotlivé kurzy budou zaměřeny na práci s přijímacími testy z matematiky a českého jazyka.  Přípravné kurzy proběhnou ve škole v následujících termínech:

1. kurz – pondělí 7. 11. 2022 od 15 do 17 hodin pro zájemce o šestileté (příprava 
                 na Čj) i čtyřleté (příprava na M) gymnázium
2. kurz – pondělí 9. 1. 2023 od 15 do 17 hodin pro zájemce o šestileté (příprava na 
                M) i čtyřleté (příprava na Čj) gymnázium.

 

Cena jednoho přípravného kurzu je 100 Kč a bude vybírána na začátku kurzu.

V návaznosti na tyto kurzy dne 13. 2. 2023 proběhnou pro zájemce v budově školy „přijímačky nanečisto“ od 14 do 17 hodin.

Všechny zájemce o studium také rádi uvidíme na Dnu otevřených dveří, který se uskuteční ve středu 7. 12. 2022 od 12 do 17 hodin. V tento den budete mít možnost projít celou budovu školy, pohovořit s učiteli i žáky školy a získat další informace o přijímacím řízení i průběhu studia na naší škole.

Žádáme zájemce o přípravné kurzy, aby se registrovali na e-mailových adresách:  čtyřletý cyklus: streitova@gzastavka.cz · šestiletý cyklus: zavadilova@gzastavka.cz.

Do předmětu e-mailu napište “registrace na přípravný kurz”. Do textu e-mailu pak napište jméno a příjmení uchazeče, upřesněte, zda se bude hlásit na šestiletý nebo čtyřletý cyklus, a e-mailovou adresu pro zasílání informací.

 

Mgr. Libor Hejda, ředitel školy (28. 9. 2022)