Profil absolventa

Cílem výchovy a vzdělání na gymnáziu je příprava k vysokoškolskému studiu. Absolvent získá široké všeobecné vzdělání, které se formou volitelných předmětů ve vyšších ročnících vyhraňuje v oblasti humanitních nebo přírodních věd. Předností absolventa gymnázia byla vždy vysoká adaptabilita. Absolvent zvládne minimálně dva světové jazyky a zvládá práci s výpočetní technikou.

Znalosti a dovednosti

 • znalost dvou až tří světových jazyků minimálně na úrovni B1
 • všeobecný rozhled
 • odborné znalosti
 • znalost práce s informační technikou
 • prezentační a komunikační dovednosti
 • schopnost tvořivé práce
 • práce s informacemi
 • kritické myšlení
 • schopnost pokračovat ve studiu na všech typech vysokých škol
 • znalost zásad zdravého životního stylu
 • vnímání nezbytnosti ochrany životního prostředí v lokálních i globálních souvislostech

20190208 122547 resized

Mgr. Libor Hejda, ředitel školy (15. 11. 2020)