PROVOZ ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ VZHLEDEM KE COVID-19 OD 12. 4. 2021

Nadále pokračuje ve všech třídách distanční výuka.
MŠMT vydalo pro zajištění obnovení výuky – termín pro gymnázia bude upřesněn později – Manuál k provozu škol a školských zařízení. Jeho plné znění najdete v příloze. Záměrem MŠMT je umožnit ve školním roce 2020/2021 průběh výuky a dalších školních aktivit v co největším rozsahu. Manuál se vztahuje na provoz všech druhů škol, pokud není uvedeno jinak.
Mgr. Libor Hejda, ředitel školy (9. 4. 2021)