Rozhodnutí o změně ceny obědů

Z důvodu zvýšení cen potravin se zvyšuje normativ na nákup surovin a cena obědu.
Nové ceny obědů jsou následující:
7 až 10 let       30,- Kč
11 až 14 let     32,- Kč
15 a více let    34,- Kč

Tato úprava nabývá platnost dne 1. 4. 2022.

Mgr. Libor Hejda, ředitel školy (30. 3. 2022)