Rozhodnutí ředitele o jmenování maturitních komisí profilové části MZ 2023

8 – 2223 rozhodnutí ředitele o složení maturitních komisí profilové části MZ 2023

 

Mgr. Libor Hejda, ředitel školy (18. 4. 2023)