Rozhodnutí ředitele o povinné literatuře na školní rok 2019/2020

Ve školním roce 2019/2020 budou používány učebnice, které jsou uvedeny v příloze. Jiné učebnice může požadovat vyučující od žáků pouze po konzultaci a schválení ředitelem školy. Žáci čtyřletého vzdělávacího oboru a žáci šestiletého oboru vzdělání od tercie počínaje si zajistí učebnice sami, žákům primy a sekundy šestiletého vzdělávacího oboru budou učebnice zapůjčeny.

Mgr. Libor Hejda, ředitel školy (24.6.2019)