Rozhodnutí ředitele o změně ceny obědů od 1. 2. 2018

Z důvodu zvýšení cen potravin se zvyšuje normativ na nákup surovin.

Nové ceny obědů jsou tyto:

7  až 10 let                              24,00 Kč

11 až 14 let                             26,00 Kč

15 a více let                             28,00 Kč

Tato úprava nabývá platnost dne 1. 2. 2018.

 

Plné znění rozhodnutí: Rozhodnutí o změně ceny obědů

 

Mgr. Libor Hejda, ředitel školy

Renata Nováková, vedoucí ŠJ