Rozhodnutí ředitele školy o termínech MZ v jarním zkušebním období 2021 a jmenování maturitních komisí.