Sbírkový den Světlušky

Ve spolupráci se SVČ Rosice jsme ve středu 7. září 2022 uspořádali Sbírkový den Světlušky. Světluška je dlouhodobý projekt Nadačního fondu Českého rozhlasu, který pomáhá těžce zrakově postiženým.

Osm studentů 3. ročníku – Lucie Ambrožová, Kristýna Černá, Stela Černá, Kateřina Houserová, Jan Kryška, Aneta Pokorná, Kristýna Simonová a Pavel Stuchlík — nabízelo nejprve v Rosicích a poté i na gymnáziu sbírkové předměty s logem Světlušky. V Rosicích se jim podařilo na zlepšení životních podmínek těžce zrakově postižených lidí vybrat částku 18.160,- Kč, na gymnáziu 9.009 Kč, celkem tedy 27.169 Kč.

Děkuji všem, kteří Světluškám přispěli alespoň symbolickou částkou a děkuji i zmíněným studentům třetího ročníku a jejich třídnímu učiteli RNDr. Zbyňku Leitnerovi, bez kterých by se sbírku nepodařilo uskutečnit.

IMG 20220913 073913
IMG 20220913 073913

Mgr. Světlana Smejkalová (15. 9. 2022)