Sbírkový den Světlušky

V pondělí 10. září proběhl na naší škole Sbírkový den Světlušky na pomoc nevidomým. Děkujeme všem, kteří si zakoupili nějaký sbírkový předmět a pomohli tak  dětem a dospělým s těžkým zrakovým postižením.

Především děkuji Světluškám Nikole Švancarové a Ivě Trunečkové z kvinty, Sáře Ondráčkové, Ondřeji Valovi, Haně Urbánkové a Alici Janzové z kvarty, bez kterých by se sbírkový den nemohl uskutečnit.

 

Mgr. Světlana Smejkalová