Sbírkový den Světlušky

IMG 20210916 073750

Ve spolupráci se SVČ Rosice jsme ve středu 8. září 2021 uspořádali Sbírkový den Světlušky. Světluška je dlouhodobý projekt Nadačního fondu Českého rozhlasu, který pomáhá těžce zrakově postiženým.

Čtyři dvojice studentů sexty Matěj Bartošek a Adam Holubík, Veronika Skálová a Lukáš Kučera, Hedvika Hrabálková a Julie Vyhnalíková, Tereza Foralová a Alžběta Hálová nabízeli nejprve v Rosicích a poté i na gymnáziu sbírkové předměty s logem Světlušky. V Rosicích se jim podařilo na zlepšení životních podmínek těžce zrakově postižených lidí vybrat částku 14.569,- Kč, na gymnáziu 5.139 Kč, celkem tedy 19.708 Kč.

Děkuji všem, kteří Světluškám přispěli alespoň symbolickou částkou a děkuji i zmíněným studentům sexty, bez kterých by se sbírku nepodařilo uskutečnit. Matějovi, Adamovi a jejich třídní učitelce Mgr. Evě Konečné děkuji i za pomoc s organizováním obou částí sbírky.

 

Mgr. Světlana Smejkalová (20. 9. 2021)