Simulace Evropského parlamentu v Brně

Ve dnech 13. a 14. října se na Krajském úřadu Jihomoravského kraje uskutečnila simulace Evropského parlamentu, organizována Mladými demokraty pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje Jana Grolicha. Akci sponzorovala nadace Hanns Seidel Stifung Tschechien – Nadace Hannse Seidela v České republice.

Celá akce začala 13. října v 9:00 v jednacím sále Krajského úřadu Jihomoravského kraje přednáškou
o fungování nejen Evropského parlamentu, ale o celé Evropské Unii. Poté jsme se měli rozdělit
do politických stran. Každá strana si zvolila svého předsedu a pak se její členové rozdělili do 3 výborů, kterými byly AFET (výbor Evropského parlamentu pro zahraniční věci), ENVI (Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin) a ITRE (Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku).
Ve stranách si poté ujasnili jejich priority, a o co by se měli snažit během jednání, která následovala.

Ve výboru AFET se první den vypracovávala poslanci dvě usnesení – jedno týkající se války
na Ukrajině a druhé ohledně Izraele a Palestiny, které se ovšem nestihlo dokončit. Následující den se proto projednávalo pouze první usnesení, které čítalo 3 body. Zpočátku byla značná část levice proti, ale nakonec se podařilo mezi stranami najít kompromis, se kterým všichni souhlasili a usnesení se schválilo.

Výbor ITRE měl největší počet členů, kteří mezi sebou zastávali stranické názory jednotlivých stran. Dále podávali návrhy na pozměnění zákonů, které poslancům připadaly nejdůležitější. Tyto návrhy následující den předložili celému parlamentu, který hlasoval o jejich přijetí nebo nepřijetí. S výsledky tohoto hlasování byla především spokojená pravice, levice toto nadšení ovšem nesdílela.

Zastupitelé stran ve výboru ENVI se první den zabývali zelenými střechami, odpadem a rybolovem v moři a v neposlední řadě také vysazením kaktusů na hranice EU v rámci omezení příchodu uprchlíků. Tématem druhého dne bylo především dojednání a upravení rozhodnutí z dne předešlého, ze kterých vznikla výsledná zpráva. Ta byla k velkému nespokojení zelených a potěšení pravice zamítnuta.

„Mé dojmy z celé akce jsou většinově kladné. Byl to rozhodně zajímavý zážitek, díky kterému jsem se naučila něco nového. Také jsem ale dospěla k názoru, že politika nebude nic pro mě, spíš mě bavila komunikace s novými lidmi. Účast bych doporučila komukoliv, kdo má zájem o politiku nebo jen rád získává nové zkušenosti a známosti.“ – Anna-Marie Kyjovská

„Akce mi připadala jako zajímavá příležitost, bavila mě a rozšířila mé znalosti v oblasti politiky.“ – Daniela Drápalová

„Simulace se mi líbila, zajímavá zkušenost, jak využít humanitních věd v praxi. Doporučuji všem, kteří nad tím uvažují.“ – Anna Marková

„Určitě se mi tam líbilo a sem ráda, že jsem se mohla zúčastnit. Šlo nejen o soutěžení, ale dozvěděla jsem se také spoustu nových věcí a s tím jsem i potkala spoustu nových věcí a milých lid. Příště až se mi naskytne nějaká podobná příležitost, rozhodně nebudu váhat.“ – Adriana Řezáčová

„Myslím se, že to byla skvělá příležitost. Vyzkoušeli jsme si, jak by to vypadalo ve skutečném parlamentu a celkově jak to funguje. Bavilo mě to tam. Příští rok bych se ráda zúčastnila znovu.“ – Zuzana Bendová

 

EP1
EP1

 

Simulace Evropského parlamentu v Brně

 

Za studenty S4.A zpracovala: Anna-Marie Kyjovská

Mgr. Lenka Mášová (31. 10. 2022)