Školní kolo Chemická olympiáda kategorie C 2020/2021

I v letošním roce se nakonec podařilo Ústřední komisi ChO zorganizovat Chemickou olympiádu. Bohužel vzhledem k mimořádným opatřením musela proběhnout distanční formou. Studenti podobně jako v minulých letech řešili teoretické úkoly a čekala na ně i práce „laboratorní“, v rámci které pitvali klasickou tužkovou baterii. Následně je v úterý 22. 3. 2021 čekal závěrečný test.

Své řešení domácí části odevzdal František Rada (S4A) a Eliška Poláčková (C2A). Po sečtení výsledků všech částí se vítězkou stala Eliška Poláčková, která také postoupila do krajského kola.

Krajské kolo se uskutečnilo 16. 4. distanční formou ve dvou částech, teoretické a praktické. Bohužel se Elišce nepodařilo dostat mezi úspěšné řešitele.

Věřím, že pro oba soutěžící to byla dobrá zkušenost a v příštím roce se jim bude dařit lépe.

 

Mgr. Martin Dojiva, garant ChO