Sociální výpomoc GS na rok 2023

Členové GS mohou žádat o sociální výpomoc na vybrané povinné školní exkurze. Podmínky žádosti a seznam exkurzí naleznete v příloze. Termín podání žádosti: do 20. ledna 2023.

soc_vypomoc_vyzva2023

 

Mgr. Radek Hakl (9. 1. 2023)