Studium a práce v EU

Vstupem České republiky do Evropské unie se ohromně rozšířily možnosti mladých lidí studovat a pracovat v zemích EU. Ještě stále je ale třeba překonat některé administrativní překážky. Informace o možnostech a rady najdete na těchto webových stránkách:

Portál Evropské unie

Evropský portál vzdělávacích příležitostí Ploteus vám nabídne vyhledávání a databáze studijních příležitostí, popis národních vzdělávacích systémů, informace o národních a evropských mobilitních programech a praktické informace o jednotlivých zemích.

Informace pro studenty, kteří chtějí najít uplatnění na evropském trhu práce, shromažďuje poradenská síť EURES. Můžete navštívit odkaz Ministerstva práce a sociálních věcí, neboť střediska EURES pracují při Úřadech práce v ČR.

 

Mgr. Libor Hejda