Třídní schůzky

První třídní schůzky rodičů v letošním školním roce se budou konat v úterý 24. září 2019 od 15.30 hodin v kmenových učebnách jednotlivých tříd. Po nich bude v 16.30 hodin následovat Valná hromada Gymnazijní společnosti v jídelně školy.

Mgr. Světlana Smejkalová (10. 9. 2019)