Upozornění ŠJ

Přeplatky ze stravného žáků 9. tříd ZŠ se vyplácí v hotovosti v kanceláři vedoucí školní jídelny. Po předchozí domluvě je možné vyzvednout přeplatek i během prázdnin, případně v září.  

Pokud chce žák převést zbylou částku stravného na bankovní účet bezhotovostně, musí zaslat číslo bankovního účtu do konce června na email kuchyne@gzastavka.cz, do předmětu mailu uvádějte VRATKA ZA STRAVNÉjméno dítěte a variabilní symbol

Žáci maturitních ročníků gymnázia měli možnost nahlásit číslo účtu do poloviny května. Pokud tak neučinili, mohou si přeplatek vyzvednout pouze v hotovosti v kanceláři vedoucí školní jídelny. 

 

Eva Čížková, vedoucí školní jídelny