Úřední hodiny

Úřední hodiny pro žáky a veřejnost ve škole: středa 9 – 12 a 13 – 15 hodin
Po telefonické domluvě je možné vyřídit požadavky i jindy.
Do školy je možný vstup pouze se zakrytými ústy a nosem rouškou.
Mgr. Libor Hejda, ředitel školy (3. 11. 2020)