Úspěch v Dějepisné olympiádě

Dne 24. března 2022 proběhlo distanční formou okresní kolo Dějepisné olympiády. Ve 2. kategorii postoupili tři studenti Gymnázia T. G. Masaryka Zastávka do krajského kola. Jsou to tito: Václav Motl (kvinta), Ondřej Schell (C3A) a Jakub Štukl (C2A).

Úspěšným studentům blahopřejeme.

Za vzornou reprezentaci školy děkujeme také zástupcům 1. kategorie Karlu ČermákoviOndřeji Holíkovi.

 

Za komisi dějepisu Mgr. Josef Žaža (31. 3. 2022)