Velký úspěch našich studentů v právnické soutěži MOOT COURT

Velký úspěch našich studentů v právnické soutěži MOOT COURT

 

Mezinárodní Středoškolský Moot Court je soutěž, která nabízí středoškolským studentům jedinečnou možnost vyzkoušet si roli právních zástupců. 

Maximálně tříčlenné týmy středoškoláků v rámci soutěže nejprve připravují pod vedením studentů práv písemná podání, a poté se účastní ústního kola před panelem porotců, jež simuluje jednání před Evropským soudem pro lidská práva.

Cílem této soutěže je ve studentech středních škol rozvíjet jejich smysl pro právo, zlepšovat jejich prezentační, komunikační a argumentační dovednosti a v neposledním řadě je naučit, jak právo funguje.

V letošním ročníku soutěžící řešili celkem aktuální situaci, kdy ve fiktivní zemi Agnosii řádí pandemie a vláda zavede pro určité skupiny povinné očkování. Do této skupiny spadá i studentka zdravotnické školy. Kvůli odmítnutí nechat se očkovat, nemůže nastoupit na praxi ani složit maturitu. Studentka se soudí, u vnitrostátních soudů však neúspěšně, proto se rozhodne podat žalobu k Evropskému soudu pro lidská práva.

Celé zadání eseje najdete na stránkách: https://www.streetlawmoot.cz/

Naši školu v soutěži reprezentoval tříčlenný tým ve složení Valerie Žídková (C3A), Karolína Šandorová (C4A) a Zdeněk Kříž (S5A). Studenti se umístili na krásném 4. místě (od postupu do mezinárodního kola je dělilo jediné místo).

 

 

Na začátku školního roku 2021/22 nám bylo nabídnuto zúčastnit se Mezinárodního Středoškolského Moot Courtu. Jde o právnickou soutěž, která nabízí studentům středních škol si vyzkoušet roli právních zástupců při simulovaném jednání Evropského soudu pro lidská práva, a to buď za stranu stěžovatele, nebo státu. Samotná soutěž se skládá ze tří částí: písemného, fakultního a mezinárodního kola.

A právě po odevzdání písemného podání na začátku dubna se i náš tým zúčastnil dne 29. 4. 2022 fakultního kola na brněnské Právnické fakultě Masarykovy univerzity. Obsadili jsme místo těsně za stupněm vítězů, tedy 4. Přesto však máme z našeho umístění radost, neboť je pro nás teoretická šance účasti i v kole mezinárodním.

Jestliže vás právo zajímá a chcete si vyzkoušet, jaké je to se vžít do role právníka a pracovat s judikaturou, určitě si soutěž vyzkoušejte! Sami tuto příležitost vnímáme jako velice zajímavou a cennou zkušenost do budoucích studijních let.“

Valerie Žídková C3.A

Všem soutěžícím patří velké poděkování za vzornou reprezentaci školy.

IMG 7949
IMG 7949

Fotogalerie: https://gzastavka.cz/mezinarodni-stredoskolsky-moot-court/

Video: IMG_7947

Mgr. Lenka Mášová (5. 5. 2022)