Výroční zpráva 2018/2019

Výroční zpráva Gymnázia T. G. Masaryka Zastávka, p. o. za školní rok 2019-2020

 

Mgr. Libor Hejda, ředitel školy (15. 11. 2020)