Výsledky 2. kola přijímacího řízení do čtyřletého studia

Přijatí uchazeči:

 

Nepřijatí uchazeči:

 

Mgr. Libor Hejda, ředitel školy (22. 5. 2023)