Výsledky doplňujících voleb do Školské rady Gymnázia TGM Zastávka

Celkem bylo odevzdáno 51 hlasovacích lístků se stejným počtem platných hlasů.

Novou členkou školské rady z řad zákonných zástupců a zletilých studentů byla zvolena Mgr. Marcela Dušková, která obdržela 30 hlasů.

Ing. Alexandra Fialová získala 12 hlasů, Michaela Jelínková 9 hlasů.

Všem účastníkům voleb děkujeme.

Mgr. Martina Dvořáčková (18. 10. 2019)