Výsledky přijímacího řízení do šestiletého gymnázia po náhradním termínu

Přijatí uchazeči:

Nepřijatí uchazeči:

 

Mgr. Libor Hejda, ředitel školy (18. 5. 2023)