Výsledky voleb do Školské rady

Výsledky voleb do školské rady (21. 10. – 22. 10. 2020)

Z řad zákonných zástupců a zletilých studentů byli zvoleni tito 3 kandidáti s nejvyšším počtem obdržených hlasů, a stávají se tak členy Školské rady Gymnázia T. G. Masaryka Zastávka.

  1. Mgr. Marcela Dušková (32 hlasů)
  2. Hana Francová (23 hlasů)
  3. Simona Bogdány (21 hlasů) 
  1. Pavel Studýnka (11 hlasů)

 

Celkem bylo odevzdáno 35 platných hlasovacích lístků. Děkujeme všem, kdo se voleb zúčastnili.

Mgr. Martina Dvořáčková (26. 10. 2020)