Základní hygienická pravidla stanovená Ministerstvem zdravotnictví při vstupu do školy

  • Ochrana úst a nosu (roušky – žáci mladší 15 let, respirátory) a řádná respirační hygiena v závislosti na mimořádných opatřeních MZd.
  • Dezinfekce rukou.
  • Dodržování zásad osobní a provozní hygieny.
  • Dodržování sociální distance (pokud je to možné).

 

Mgr. Libor Hejda, ředitel školy (30. 8. 2021)