Zrušený studijní zájezd do Německa

Po jednání s cestovní kanceláří Vám sdělujeme, že zaplacená záloha za neuskutečněný studijní zájezd do Německa bude vrácena v plné výši. Žádáme přihlášené žáky, aby poslali na školní e-mail – email@gzastavka.cz – číslo bankovního účtu, na který jim bude navrácená částka v průběhu měsíce května převedena.

Mgr. Libor Hejda, ředitel školy (1. 5. 2020)