Český den proti rakovině

  • 10. 5. 2023 - 07:00
  • kytičkový den,
  • veřejná sbírka Ligy proti rakovině

Informace :

  • Počáteční datum:10. 5. 2023
  • Čas:07:00
  • Koncové datum:10. 5. 2023
  • Čas ukončení:15:00