Základní informace

Adresa školy

Gymnázium T. G. Masaryka Zastávka, příspěvková organizace
U Školy 39
Zastávka
664 84

 

Úřední hodiny pro veřejnost

 • pondělí 9–12 a 13.30–15.30 hod
 • středa 9–12 a 13.30–15.30 hod
 • po předchozí domluvě na sekretariátu každý všední den v době 8–16 hod

Fakturační adresa školy

Gymnázium T. G. Masaryka Zastávka, příspěvková organizace
U Školy 39
Zastávka
664 84

IČO: 494 59 899
IZO: 102 191 573
REDIZO: 600 013 987

DATOVÁ SCHRÁNKA: nwr275z

Kódy oboru vzdělání:

 • čtyřleté studium: 79-41-K/41 Gymnázium
 • šestileté studium: 79-41-K/61 Gymnázium

Bezhotovostní platby

 • účet pro příjem záloh: KB 115-1923890237/0100 + VS + SS
 • běžný účet:  KB 123-3018470207/0100
 • účet FKSP: KB 123-3018700287/0100

 

 • specifický symbol1 – škola, 2 – jídelna
 • zpráva pro příjemce: jméno a příjmení žáka/žákyně/strávníka (NE rodiče!)
 • variabilní symbol: pro školu přidělí účetní, pro jídelnu vedoucí školní jídelny

Kontaktní osoby

Ředitel školy
Mgr. Libor Hejda, hejda@gzastavka.cz

Zástupce ředitele školy
RNDr. Zdeněk Máša, masa@gzastavka.cz

Výchovný poradce
Mgr. Markéta Teplá, tepla@gzastavka.cz

Školní metodik prevence
Mgr. Radek Malý, malyr@gzastavka.cz

Gymnazijní společnost
gs@gzastavka.cz

Předseda Gymnazijní společnosti
Mgr. Radek Hakl, hakl@gzastavka.cz

Školská rada

Mgr. Martina Dvořáčková, dvorackova@gzastavka.cz

Školní vzdělávací program

Koordinátor ŠVP
RNDr. Zbyněk Leitner, leitner@gzastavka.cz

Webové stránky: www.gzastavka.cz

správce stránek: Mgr. Světlana Smejkalová, smejkalova@gzastavka.cz

Telefony a emaily

hlavní linka 546 411 023
jídelna 546 429 241
školní mobil 731 014 274
telefon ředitele 603 297 587
hlavní e-mail školy email@gzastavka.cz
e-mail ředitele hejda@gzastavka.cz
e-mail zástupce ředitele masa@gzastavka.cz
e-mail výchovného poradce tepla@gzastavka.cz
e-mail vedoucí školní jídelny kuchyne@gzastavka.cz

Zaměstnanci školy

Mgr. Libor Hejda ředitel školy, Bi, Tv hejda@gzastavka.cz
RNDr. Zdeněk Máša zástupce ředitele, F masa@gzastavka.cz
Mgr. Zuzana Běhalová Fj, On behalova@gzastavka.cz
Ing. Ludmila Brestičová koordinátor ICT, IVT bresticova@gzastavka.cz
Mgr. Martin Dojiva F, Ch dojiva@gzastavka.cz
Mgr. Martina Dvořáčková Čj, Vv dvorackova@gzastavka.cz
Mgr. Radek Hakl M, Z hakl@gzastavka.cz
Mgr. Renata Hemalová Aj hemalova@gzastavka.cz
Mgr. et Mgr. Radka Jašková Aj, Čj jaskova@gzastavka.cz
Mgr. Nina Jašková, Ph.D. D, latina jaskovan@gzastavka.cz
Mgr. Eva Kokešová Čj, Nj kokesova@gzastavka.cz
Mgr. Eva Konečná Čj, Hv konecna@gzastavka.cz
RNDr. Lenka Krejčíková M, Bi krejcikova@gzastavka.cz
RNDr. Zbyněk Leitner koordinátor ŠVP, M, F leitner@gzastavka.cz
Mgr. Josef Malý Z, Tv maly@gzastavka.cz
Mgr. Radek Malý školní metodik, Z, Bi malyr@gzastavka.cz
Mgr. Jitka Marková Aj, Nj markova@gzastavka.cz
Mgr. Lenka Mášová

Bc. Lucie Nováčková

On, Tv

asistentka pedagoga

masova@gzastavka.cz

novackova@gzastavka.cz

Ing. Miroslav Novotný IVT novotny@gzastavka.cz
Mgr. Zuzana Procházková Čj, Nj prochazkova@gzastavka.cz
Mgr. Andrea Rosendorfová

Mgr. Zuzana Rosendorfová

Fj, Tv

On, Tv

rosendorfova@gzastavka.cz

rosendorfovaz@gzastavka.cz

Mgr. Světlana Smejkalová M, IVT smejkalova@gzastavka.cz
Mgr. Eva Ševčíková Nj sevcikova@gzastavka.cz
Mgr. Barbora Štreitová Aj, Nj streitova@gzastavka.cz
Mgr. Markéta Teplá výchovná poradkyně, Aj, On, M tepla@gzastavka.cz
Mgr. Jana Zavadilová Ch zavadilova@gzastavka.cz
Mgr. František Zahradníček Bi, Tv  

zahradnicek@gzastavka.cz

Mgr. Josef Žaža Čj, D zaza@gzastavka.cz
Provozní zaměstnanci:

Vladimíra Kupčíková – ekonomka školy
Soňa Smiešna – mzdová účetní
Eva Čížková – vedoucí školní jídelny

Třídní učitelé a jejich zástupci

Třída Třídní učitel Zástupce třídního učitele
S1.A Mgr. Eva Konečná Mgr. Jana Zavadilová
S2.A Mgr. Světlana Smejkalová Mgr. Zuzana Procházková
S3.A Mgr. Radek Malý RNDr. Lenka Krejčíková
S4.A Mgr. Renata Hemalová Mgr. Eva Ševčíková
S5.A Mgr. Radek Hakl Mgr. et Mgr. Radka Jašková
S6.A  Mgr. Barbora Štreitová Mgr. Nina Jašková, Ph.D.
C1.A Mgr. Martin Dojiva Mgr. Zuzana Běhalová
C2.A Mgr. Martina Dvořáčková Mgr. Jitka Marková
C2.B Mgr. Josef Žaža Mgr. Andrea Rosendorfová
C3.A RNDr. Zbyněk Leitner Mgr. František Zahradníček
C4.A  Mgr. Lenka Mášová Mgr. Eva Kokešová