Studentská rada

Na škole byla po krátké přestávce obnovena činnost Studentské rady. Jejími členy jsou vždy dva zástupci ze všech tříd. Její setkání probíhá obvykle jedenkrát za měsíc v nejbližším možném termínu před pedagogickou radou. Cílem této studentské organizace je především zlepšovat a zpříjemňovat klima školy, demokratizovat jej a také více zapojit studenty do rozhodovacího procesu. Všichni doufáme, že práce Studentské rady bude plodná a přinese cenné inovace do naší školy.

 


Seznam členů Studentské rady:

Viktorie Hrdá

Michal Griebler

Sandra Jelínková

Amos Bartoloměj Macek

Karolína Lněničková

Václav Rada

Adéla Krejčí

Jakub Kolouch

Daniel Vysočan

Rudolf Rosendorf

Lukas Viceník

Gabriela Kosinová

Barbora Sobotková

Jan Karmazin

Kryštof Blažek

Jakub Malý

Jakub Mihálik

Lubomír Janoušek

Jakub Štukl

Tereza Obrová

Hana Miklošová

Ondřej Schell