Studentská rada

Na škole byla po krátké přestávce obnovena činnost Studentské rady. Jejími členy jsou vždy dva zástupci ze všech tříd. Její setkání probíhá obvykle jedenkrát za měsíc v nejbližším možném termínu před pedagogickou radou. Cílem této studentské organizace je především zlepšovat a zpříjemňovat klima školy, demokratizovat jej a také více zapojit studenty do rozhodovacího procesu. Všichni doufáme, že práce Studentské rady bude plodná a přinese cenné inovace do naší školy.

 


Seznam členů Studentské rady G TGM Zastávka:

C1.A: Filip Brunclík, Sylvie Brabcová
C1.B: Filip Trtilek, Valentýna Boráková
C2.A: Jan Karmazín, Barbora Sobotková
C3.A: Jakub Malý, Kryštof Blažek
C3.B: Lubomír Janoušek – místopředseda, Jakub Mihálik – předseda
C4.A: Jakub Štukl, Tereza Obrová
S1.A: Vojta Ševčík Agáta Křížová – místopředsedkyně
S2.A: Michal Griebler, Viktorie Hrdá
S3.A: Lenka Mařáková, Vojtěch Dupal
S4.A: Václav Rada, Karolína Lněničková
S5.A: Karolína Kuncová Jakub Kolouch
S6.A: Daniel Vysočan