Mobility studentů

  • Skupinové mobility

Cílem skupinové mobility je spolupráce s vybranou školou. Studenti pod vedením učitelů vyjíždí obvykle na několikadenní pobyty do hostitelských zemí, kde se vzdělávají společně se studenty partnerské školy. Seznamují se s odlišnostmi a specifikou výuky, navazují nové kontakty jak s učiteli, tak se studenty a poznávají prostředí zahraničních škol Evropské unie. Součástí skupinových mobilit je i poznávání kultury a života v této zemi. Obohacují se tak o zážitky a poznávají památky a prostředí hostitelské země.

 

  • Individuální dlouhodobé mobility

Studenti mohou strávit obvykle 1–3 měsíce na vybrané škole v zahraničí. Ve spolupráci s touto školou je pro ně připraven individuální studijní plán. Před odjezdem mohou absolvovat speciální jazykovou přípravu. Cílem je zdokonalení se v cizím jazyce a poznání zahraničního vzdělávacího systému, navázání kontaktů se studenty v zahraničí a poznání kultury a života v hostitelské zemi.

 

Mgr. Andrea Rosendorfová (13. 9. 2023)