Projekty

Logo Erasmus 200

Program Erasmus +

Milí studenti, jistě se k vám už dostala informace o tom, že naše škola získala akreditaci programu Erasmus +. V rámci tohoto programu […]

Gymnázium T. G. Masaryka - v Zastávce u Brna

Projekt Edison

V termínu   9. 2. až 16. 2. 2020   proběhne na naší škole projekt Edison. Tento projekt je pod záštitou Ministerstva školství ČR ve spolupráci s organizací Aiesec. […]

Gymnázium T. G. Masaryka - v Zastávce u Brna

Fairtradové školy

Dne 5. 12. 2013 podepsal pan ředitel Deklaraci podpory fair trade, čímž splnil jedno z kritérií – oficiální podpora fair trade.

Gymnázium T. G. Masaryka - v Zastávce u Brna

Österreich Institut Brno

Od června 2018 navázala naše škola užší spolupráci s Österreich institutem Brno a stáváme se jeho partnerskou školou. Österreich institut Brno je […]