Školní jídelna

UPOZORNĚNÍ
Přeplatky ze stravného žáků 9. tříd ZŠ se vyplácí v hotovosti v kanceláři vedoucí školní jídelny. Po předchozí domluvě je možné vyzvednout přeplatek i během prázdnin, případně v září.  

Pokud chce žák převést zbylou částku stravného na bankovní účet bezhotovostně, musí zaslat číslo bankovního účtu do konce června na email kuchyne@gzastavka.cz, do předmětu mailu uvádějte VRATKA ZA STRAVNÉjméno dítěte a variabilní symbol

Žáci maturitních ročníků gymnázia měli možnost nahlásit číslo účtu do poloviny května. Pokud tak neučinili, mohou si přeplatek vyzvednout pouze v hotovosti v kanceláři vedoucí školní jídelny. 

Eva Čížková, vedoucí školní jídelny


ZMĚNA CENY OBĚDŮ OD 1. 10. 2022

POKYNY K PŘIHLÁŠENÍ OBĚDŮ 2022/2023

 

Všichni zájemci o školní stravování (včetně stávajících strávníků) musí vyplnit PŘIHLÁŠKU KE STRAVOVÁNÍ VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ.

 

 

Řádně vyplněnou přihlášku odevzdá každý strávník buď přímo ve školní jídelně (nejlépe v přípravném týdnu od 22. 8. 2022, žáci 1. třídy ZŠ si pro vyřízení nachystají 102,- Kč na čip) nebo zašle mailem na adresu kuchyne@gzastavka.cz a to nejpozději do 1. září 2022.

Na základě doručené a správně vyplněné přihlášky obdrží strávník popř. zákonný zástupce strávníka evidenční číslo, které slouží jako variabilní symbol k rychlejší identifikaci platby strávníka (platí pouze pro nové strávníky, pro stávající strávníky zůstává identifikační číslo nezměněno).

Stravné je možné platit hotově u vedoucí školní jídelny nebo bezhotovostně na účet školy: číslo účtu: 115-1923890237/0100, specifický symbol 2.

Pokladní hodiny kanceláře ŠJ:

Úterý 7 až 8 hod. 11.30 až 13.30 hod.
Středa 7 až 8 hod. 11.30 až 13.30 hod.

Údaje o bezhotovostní platbě (variabilní symbol) je nutné si vyžádat u vedoucí školní jídelny.

Při placení v hotovosti dostane strávník paragon – KONTROLUJTE!

Objednávky, výdej a odhlašování obědů je prováděno pomocí čipů (102,- Kč), pro gymnazisty ISIC kartou (během září, než se karta vyřídí, dostanou stravenky) v jídelně na terminále nebo na internetu http://strav.nasejidelna.cz/0179 – každý strávník dostane přihlašovací údaje.

Odhlašování obědů alespoň jeden den předem do 13.30 hod. pokud je nepřítomnost plánovaná (výlet, lékař, školní akce apod.) V případě nemoci i ráno do 8 hod. osobně, telefonicky nebo na e-mail: kuchyne@gzastavka.cz, oběd bude nabídnut k prodeji.

Neodhlášené obědy propadají nebo je můžete odebrat do jídlonosiče – žáci a studenti první den nemoci.

Od 11 let si mohou strávníci vybírat ze dvou nabízených jídel.

Další informace jsou uvedeny v „PROVOZNÍM ŘÁDU ŠKOLNÍ JÍDELNY“ – je vyvěšen v jídelně a na stránkách školy ve složce školní jídelna.

Kontaktní údaje: tel. 546 429 241, e-mail: kuchyne@gzastavka.cz

Eva Čížková, vedoucí školní jídelny (20. 8. 2021)

HYGIENICKÁ PRAVIDLA PRO ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ

 

Důležité upozornění školní jídelny

Školní jídelna upozorňuje žáky a rodiče žáků o změnách v organizaci provozu školní jídelny. Na základě Rozhodnutí ředitele školy dochází k následujícím změnám:

Odhlašování obědů je možné nejpozději jeden den předem do 13:30 hod. Odpadá tedy možnost odhlásit oběd pro nemoc v den objednaného obědu.

Za nemocného žáka je možné odebrat oběd do jídlonosiče.

Jestliže nemocný žák oběd neodhlásí ani si jej nebude chtít v první den nemoci vyzvednout do jídlonosiče, může celou situaci ohlásit v době od 7:00 do 8:00 hodin (osobně, emailem, telefonicky) vedoucí školní jídelny. Oběd bude nabídnut případnému novému zájemci. Pokud oběd nebyl odhlášen, nebyl vyzvednut a prodat se jej nepodaří, propadá bez náhrady.

Dokumenty

Vedoucí školní jídelny: Eva Čížková

Přímý telefon do školní jídelny: 546 429 241

Úřední hodiny:

  • Úterý              7.00 hod.  –  8.00 hod.           11.30 hod.  –  13.30 hod.
  • Středa            7.00 hod.  –  8.00 hod.           11.30 hod.  –  13.30 hod.

 

Oznámení vedoucí ŠJ: 

Od června 2019 je ke stažení na stránkách školní jídelny Gymnázia T. G. Masaryka Zastávka, příspěvková organizace  Přihláška ke stravování.

Přihláška-ke-stravování-GTGM

Je možné ji dopředu doma stáhnout, vytisknout a vyplněnou přihlášku poté přinést k nahlášení dítěte ke stravování na školní rok.

Přihlášky na rok 2020/2021 budou muset vyplnit i stávající strávníci (všichni) a odevzdat vedoucí školní jídelny. Tzn. i ti, co už na obědy chodili v minulých letech.

 

Internetové objednávání jídel od ledna 2019:

Každému strávníkovi budou vydány přihlašovací údaje (tzn. přihlašovací jméno a heslo), aby bylo možné se přihlašovat, odhlašovat, volit si obědy a sledovat zůstatek kreditu na obědy.

Adresa: http://strav.nasejidelna.cz/0179

Eva Čížková, vedoucí ŠJ

 

Odhlašování obědů možné také na adrese: kuchyne@gzastavka.cz.

Rozhodnutí ředitele školy o možnosti bezhotovostních plateb4-1516 o bezhotovostnich platbach.


Z důvodu zvýšení cen potravin se zvyšuje normativ na nákup surovin a cena obědu.
Nové ceny obědů jsou následující:
7 až 10 let       30,- Kč
11 až 14 let     32,- Kč
15 a více let    34,- Kč

Tato úprava nabývá platnost dne 1. 4. 2022.

Mgr. Libor Hejda, ředitel školy (30. 3. 2022)

 

 

 Informace o alergenech:

Od 13.12.2014 je školní jídelna povinna označovat vyrobený pokrm alergenní složkou.

Poskytování informací o alergenech stanovuje čl. 44 odst. 1a) nařízení 1169/2011 a má funkci INFORMATIVNÍ.

Jednotlivá čísla u pokrmů jsou zástupci jednotlivých složek hlavních alergenů.

 

Seznam alergenů: 

1 obiloviny obsahující lepek (1/1/-pšenice, 1/2/-žito, 1/3/-ječmen, 1/4/-oves, 1/5/-špalda,

1/6/-kamut a jejich hybridní odrůdy)

2 korýši, 3 vejce, 4 ryby, 5 arašídy, 6 sójové boby, 7 mléko, 8 skořápkové plody

(8/1/-mandle, 8/2/-lískové ořechy, 8/3/-vlašské ořechy, 8/4/-kešu, 8/5/-pekanové ořechy,

8/6/-para ořechy, 8/7/-pistácie, 8/8/-makadamie,)

9 celer, 10 hořčice, 11 sezamová semena, 12 oxid siričitý, 13 vlčí bob, 14 měkkýši