Akreditace/grant Erasmus+

Naše škola získala akreditaci/grant pro projekt Erasmus+ v oblasti školního vzdělávání na období 2022 – 2027. Byla tak zařazena mezi výběrové školy, které mohou realizovat výjezdy do zahraničí v rámci tohoto projektu. To umožňuje rozvoj vzdělávání nadaných žáků a zavádění moderních metod do výuky, rozvoj digitálních dovedností, znalosti cizích jazyků V rámci tohoto programu bude škola realizovat mobility nejen pro pedagogy formou jazykových kurzů a stínování v zahraničí, ale zejména individuální dlouhodobé a skupinové mobility pro studenty.

 

Mgr. Andrea Rosendorfová (13. 9. 2023)