Mobility učitelů

  • Kurzy a školení

Učitelé mohou absolvovat jazykové a odborné kurzy v zahraničí. Zaměření kurzů směřuje k plnění stanovených cílů programu Erasmus+ našeho gymnázia. Zahrnuje zejména zlepšování jazykových kompetencí učitelů, zavádění metodiky CLIL do výuky a posilování mezinárodní spolupráce.

 

  • Stínování

Učitelé mohou navštívit zahraniční partnerské školy za účelem získání nových postupů, metod a materiálů do výuky. Stáž se skládá z náslechů v hodinách a z interakce s učiteli a vedením hostitelské školy. Tato mobilita slouží i k navázání další spolupráce s hostitelskou školou.

 

  • Jazykové kurzy

Učitelům nabízí možnost strávit obvykle čtrnáctidenní jazykový kurz ve vybrané zahraniční destinaci, kde se zdokonalují v oblasti jazykových dovedností, rozšiřují svoji odbornost a seznamují se s kulturou a prostředím vybrané země. Navazují tak nové kontakty i s účastníky jazykových kurzů z jiných zemí a poznávají tak specifika výuky a vzdělávání nejen ve vybrané zemi jazykového kurzu, ale i v dalších zemích Evropské unie. Ve většině případů účastníků tak jde o prohloubení schopnosti učit v cizím jazyce. Spoluprací s ostatními účastníky kurzů tak dochází k výměně zkušeností, k získání nových přístupů a k diskusím o vzdělávacích kurikulech evropských zemí.

 

 

Mgr. Andrea Rosendorfová (13. 9. 2023)