Erasmus+ ve školním roce 2022/2023

Individuální dlouhodobé mobility

 

  • Irsko – tříměsíční mobilita Evelíny Vybíralové
  • Irsko – tříměsíční mobilita Elišky Vítové

Jak hodnotí svoji zkušenost s Erasmem+ Eliška Vítová?

„Má chuť k objevování nových věcí mě nalákala přihlásit se do programu Erasmus+. Při výběru destinace pro můj tříměsíční studijní pobyt zvítězilo Irsko. Výběrem střední dívčí školy započalo mé studium ve městě Dundalk, na severu od Dublinu. Školu navštěvovaly studentky ze 14 různých zemí. Kamarádkami mi byly Irky, Italky, Němky, ale i Pákistánky nebo Francouzky. Škola začínala v 9:00 a končila v odpoledních hodinách. Dle volitelnosti předmětu jsem si vybrala: biologii, chemii, zeměpis a francouzštinu. Předměty byly doplněny o matematiku, anglickou literaturu, tělesnou výchovu, náboženství a přípravný předmět.

Nebylo to však jen o vzdělávání. Veškerý volný čas jsem věnovala cestování a poznávání irské kultury. Stihla jsem navštívit Moherské útesy, hlavní město Dublin, Belfast, Howth…. Při večerních vycházkách kolem pobřeží mi dělaly společnost spolubydlící (Italka, Němka a dvě Španělky).

Rozhodně si myslím, že má Erasmus+ velký smysl. Nejen, že jsem se zdokonalila v anglickém jazyce, získala nové přátele, poznala jinou kulturu, ale také jsem si uvědomila, že Irsko je země, kam se ráda vrátím.“

 

EV

  • Německo – šestiměsíční mobilita Julie Desové

Mé dojmy z Erasmu v Německu

Můj výměnný pobyt splnil všechny důvody, proč jsem do Německa vůbec jela. Osamostatnila jsem se a posunula jsem se hodně jako člověk. Má znalost němčiny, která si troufám tvrdit byla předtím na jazykové úrovni B1 se posunula na úrověň B2. V Německu jsem si našla kamarády, poznala nová místa a poznala podivnosti jiné kultury. Přineslo to s sebou i jistá úskalí, jako například kolizi zvyků různých zemí, stesk po domově a neustálé zmatení kvůli jazykové bariéře. Celkově jsem velice ráda, že se tento výměnný pobyt mohl uskutečnit, a kdybych měla možnost jet znovu, tak jsem pro všemi deseti.

01

02


Skupinové mobility

 

  • Skupinová mobilita studentů Slovinsko, Litija

Pětidenní výjezd 30 studentů kvinty a 3. ročníku v termínu 8.–12. 5. 2023 do partnerské školy gymnázia v  Litiji. Garanty setkání byli Mgr. Radek Hakl, Mgr. Eva Ševčíková a Mgr. Eva Kokešová, kteří se zúčastnili i přípravné návštěvy v místě mobility ve dnech 9.–11. 12. 2022.

SL

 

  • Skupinová mobilita studentů Německo, Mnichov

Pětidenní výjezd osmi studentů v termínu 20.–24. 6. 2023 na společné setkání studentů více zemí v Mnichově, které bylo zaměřené na řešení problémů mladých lidí a jehož výstupem byl amatérský film, který tyto problémy mapoval. Garantem setkání byla Mgr. Eva Kokešová.

 

SL2

Fotogalerie: https://gzastavka.cz/theaterprojekt-mnichov/

 

 

  • Skupinová mobilita studentů Francie – Angouleme

Připravovaná sedmidenní mobilita v termínu 15.–21. 10. 2023 pro 36 studentů francouzského jazyka z kvinty a 3. ročníků. Garantem příprav a plánované mobility je Mgr. Andrea Rosendorfová.


Jazykové kurzy učitelů

  • Irsko – Mgr. Markéta Teplá, Mgr. Renata Hemalová, Mgr. Jitka Marková
  • Malta – Mgr. Světlana Smejkalová
  • Německo – Mgr. Zuzana Procházková, Mgr. Eva Kokešová
  • Francie – Mgr. Zuzana Běhalová

 

Mgr. Andrea Rosendorfová (13. 9. 2023)