Erasmus+ ve školním roce 2022/2023

Individuální dlouhodobé mobility

 

  • Irsko – tříměsíční mobilita Evelíny Vybíralové

Evelína Vybíralová a její zážitky z Irska

Díky programu Erasmus + jsem měla šanci vyjet na studijní pobyt do zahraničí. Mým domovem se po tři měsíce stalo Irsko a město Dundalk, kde jsem navštěvovala střední dívčí katolickou školu St Louis Secondary School. Mezi výměnnými studentkami z Německa, Francie, Ameriky či Itálie jsem si našla kamarádky i mezi Irkami. Škola byla sama o sobě velmi jiná, něž v Česku. Uniformy, škola začínající v devět a nacvičování muzikálu, jako školní předmět, bylo od Gymnázia v Zastávce velmi odlišné. Svůj volný čas jsem trávila s kamarády a se svojí hostitelskou rodinou, která byla doopravdy úžasná. Zejména díky mé hostitelské “mamce” jsem se v Irsku cítila, jako doma. I za, tak krátký čas, který jsem v Irsku strávila jsem procestovala jeho velkou část. Měla jsem možnost vidět spoustu krásných přírodních památek a národních parků, zažila jsem ruch irského hlavního města Dublinu na svátek svatého Patrika, získala jsem povědomí o irské historii a na vlastní kůži jsem zažila tradiční deštivé irské počasí.

Můj pobyt v Irsku beru, jako velkou životní zkušenost. Svoji úroveň angličtiny jsem posunula zase o laťku výš a s běžnou konverzací v angličtině nemám sebemenší problém. Byl to nezapomenutelný zážitek, který mi rozšířil kulturní obzory a posunul mě o něco dál. Utvrdil mě v mé vášni pro cestování a rozhodně hodlám dlouhodobý výjezd do zahraničí – ať už za prací či studiem – zopakovat. Domů jsem si odvezla spoustu krásných vzpomínek a vím, že se mám do Irska, kam vrátit. Program Erasmus bych určitě doporučila všem, kteří mají chuť poznat kulturu cizích zemí a naučit se jazyk; no zkrátka těm, kteří chtějí na vlastní kůži zažít trochu toho dobrodružství a nebojí se odjet sami do zahraničí!

EV1

EV1

EV2
EV2


  • Irsko – tříměsíční mobilita Elišky Vítové

Jak hodnotí svoji zkušenost s Erasmem+ Eliška Vítová?

„Má chuť k objevování nových věcí mě nalákala přihlásit se do programu Erasmus+. Při výběru destinace pro můj tříměsíční studijní pobyt zvítězilo Irsko. Výběrem střední dívčí školy započalo mé studium ve městě Dundalk, na severu od Dublinu. Školu navštěvovaly studentky ze 14 různých zemí. Kamarádkami mi byly Irky, Italky, Němky, ale i Pákistánky nebo Francouzky. Škola začínala v 9:00 a končila v odpoledních hodinách. Dle volitelnosti předmětu jsem si vybrala: biologii, chemii, zeměpis a francouzštinu. Předměty byly doplněny o matematiku, anglickou literaturu, tělesnou výchovu, náboženství a přípravný předmět.

Nebylo to však jen o vzdělávání. Veškerý volný čas jsem věnovala cestování a poznávání irské kultury. Stihla jsem navštívit Moherské útesy, hlavní město Dublin, Belfast, Howth…. Při večerních vycházkách kolem pobřeží mi dělaly společnost spolubydlící (Italka, Němka a dvě Španělky).

Rozhodně si myslím, že má Erasmus+ velký smysl. Nejen, že jsem se zdokonalila v anglickém jazyce, získala nové přátele, poznala jinou kulturu, ale také jsem si uvědomila, že Irsko je země, kam se ráda vrátím.“

 

EV

 


  • Německo – šestiměsíční mobilita Julie Desové

Mé dojmy z Erasmu v Německu

Můj výměnný pobyt splnil všechny důvody, proč jsem do Německa vůbec jela. Osamostatnila jsem se a posunula jsem se hodně jako člověk. Má znalost němčiny, která si troufám tvrdit byla předtím na jazykové úrovni B1 se posunula na úrověň B2. V Německu jsem si našla kamarády, poznala nová místa a poznala podivnosti jiné kultury. Přineslo to s sebou i jistá úskalí, jako například kolizi zvyků různých zemí, stesk po domově a neustálé zmatení kvůli jazykové bariéře. Celkově jsem velice ráda, že se tento výměnný pobyt mohl uskutečnit, a kdybych měla možnost jet znovu, tak jsem pro všemi deseti.

01

02


Skupinové mobility

 

  • Skupinová mobilita studentů Slovinsko, Litija

Pětidenní výjezd 30 studentů kvinty a 3. ročníku v termínu 8.–12. 5. 2023 do partnerské školy gymnázia v  Litiji. Garanty setkání byli Mgr. Radek Hakl, Mgr. Eva Ševčíková a Mgr. Eva Kokešová, kteří se zúčastnili i přípravné návštěvy v místě mobility ve dnech 9.–11. 12. 2022.

SL

 

  • Skupinová mobilita studentů Německo, Mnichov

Pětidenní výjezd osmi studentů v termínu 20.–24. 6. 2023 na společné setkání studentů více zemí v Mnichově, které bylo zaměřené na řešení problémů mladých lidí a jehož výstupem byl amatérský film, který tyto problémy mapoval. Garantem setkání byla Mgr. Eva Kokešová.

 

SL2

Fotogalerie: https://gzastavka.cz/theaterprojekt-mnichov/

 

 

  • Skupinová mobilita studentů Francie – Angouleme

Připravovaná sedmidenní mobilita v termínu 15.–21. 10. 2023 pro 36 studentů francouzského jazyka z kvinty a 3. ročníků. Garantem příprav a plánované mobility je Mgr. Andrea Rosendorfová.


Jazykové kurzy učitelů

  • Irsko – Mgr. Markéta Teplá, Mgr. Renata Hemalová, Mgr. Jitka Marková
  • Malta – Mgr. Světlana Smejkalová
  • Německo – Mgr. Zuzana Procházková, Mgr. Eva Kokešová
  • Francie – Mgr. Zuzana Běhalová

 

Mgr. Andrea Rosendorfová (13. 9. 2023)