Seznam učebnic

Povinné učebnice pro jednotlivé ročníky jsou součástí rozhodnutí ředitele 10-2122 o povinných učebnicích pro školní rok 2022/2023.

Povinnou literaturu musí mít žáci na začátku školního roku. Jiné učebnice může požadovat vyučující od žáků pouze po konzultaci a schválení ředitelem školy. Žáci čtyřletého vzdělávacího oboru a žáci šestiletého oboru vzdělání od tercie počínaje si zajistí učebnice sami, žákům primy a sekundy šestiletého vzdělávacího oboru budou učebnice zapůjčeny.

 

Seznam učebnic pro jednotlivé ročníky:

Mgr. Libor Hejda, ředitel školy (23. 6. 2022)