Aktuální dokumenty a informace ke stažení

Národní srovnávací zkoušky

Gaudeamus – veletrh pomaturitního studia


Informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práce

Ministerstvo školství zprovoznilo nový portál určený absolventům základních i středních škol. Můžete se zde seznámit se světem práce, získat informace o jednotlivých povoláních, dozvíte se, jak postupovat při výběru škol a studijních oborů. Na tomto webu najdete i pomůcky pro žáky, kteří mají problémy při studiu.

Podívejte se na stránky www.infoabsolvent.cz!

Mgr. Markéta Teplá