C1.A poznává Brno

Ve středu 25. 10. 2023 vyrazili studenti 1. ročníku (C1.A) na dějepisnou a literární exkurzi do krajského města. Nejprve navštívili ústřední pobočku Mahenovy knihovny, kde se seznámili s moderními knihovními a informačními službami. Následovala procházka historickým centrem města zakončená návštěvou kasemat na hradě Špilberk. Náročný výstup mnohé vyčerpal, proto přišla na řadu nezbytná přestávka na oběd. Po ní pak kroky studentů směřovaly k poslednímu cíli exkurze – do unikátní kapucínské hrobky.

Celý brněnský program doprovázelo příjemné podzimní počasí.

Fotogalerie: https://gzastavka.cz/exkurze-c1a-do-brna/

 

Za komisi dějepisu Mgr. Josef Žaža (1. 11. 2023)