Cestovní kancelář Edison

Ve druhém únorovém týdnu se na naší škole konal projekt Edison. Je to projekt, jehož prostřednictvím se především vysokoškolští studenti, cizinci, snaží přiblížit středoškolákům něco málo informací o své domovské zemi, případně jim předávají další užitečné dovednosti a vědomosti.

V hodinách angličtiny jsem svým studentům zadala projektovou práci. Měli vytvořit propagační materiál pro svou imaginární cestovní kancelář. Někteří se rozhodli vydat tradiční cestou a vytvořili plakát případně letáček, jiní vyrobili pexesa a jiné karetní hry s motivy uskutečněných prezentací.

Ráda bych zde vyzdvihla především práci Terezy Ficové, Martina Poláčka a Lucie Zaklové z 1. ročníku, kteří vytvořili krátké video. Dalšími povedenými výstupy jsou webové stránky Davida Otépky, Kateřiny Fojtové a Anny Dočekalové (web) ze 3. ročníku a Jakuba Kuči, Ondřeje Valy a Štěpána Studýnky z kvinty (armentravel.wz.cz).

Pokochejte se společně s námi.

Mgr. Radka Jašková (4. 3. 2020)