Dějepisná exkurze C2.A a S4.A v Praze

Hned na začátku školního roku vyjeli studenti kvarty a 2. ročníku na třídenní exkurzi do hlavního města. V jejím průběhu navštívili Pražský hrad, Staroměstskou radnici, Národní divadlo, Židovské muzeum či Vyšehrad. Poznávaní památek poněkud odlehčila zastávka na Petříně, kde zdatnější jednotlivci vystoupali na tamní rozhlednu, ostatní se pak pobavili v zrcadlovém bludišti. Zájemci z řad studentů mohli také zhlédnout představení ve Stavovském divadle. Denní prohlídky s výkladem doplnily i procházky večerní Prahou. Celou exkurzi provázelo příjemné počasí babího léta.

Mgr. Josef Žaža (17. 9. 2019)