Adaptační pobyt primy

  • 11. 9. 2023 - 08:00

S1.A

Informace :

  • Počáteční datum:11. 9. 2023
  • Čas:08:00
  • Koncové datum:13. 9. 2023
  • Čas ukončení:15:00