Adaptační pobyt prvních ročníků

  • 4. 9. 2023 - 08:30

C1.A, C1.B

Informace :

  • Počáteční datum:4. 9. 2023
  • Čas:08:30
  • Koncové datum:6. 9. 2023
  • Čas ukončení:15:00