Hvězdárna Brno

  • 14. 5. 2024 - 08:00

S2.A

Informace :

  • Počáteční datum:14. 5. 2024
  • Čas:08:00
  • Koncové datum:14. 5. 2024
  • Čas ukončení:15:00