Zkrácené vyučování

  • 20. 12. 2021 - 08:00

Prvních 5 vyučovacích hodin dle rozvrhu, vyučování pro všechny třídy končí ve 12.15.

Informace :

  • Počáteční datum:20. 12. 2021
  • Čas:08:00
  • Koncové datum:20. 12. 2021
  • Čas ukončení:12:15