Zahraniční exkurze

  • 9. 9. 2023 - 00:00

C4.A, S6.A

Informace :

  • Počáteční datum:9. 9. 2023
  • Čas:00:00
  • Koncové datum:17. 9. 2023
  • Čas ukončení:23:59