Zdravověda

  • 19. 12. 2023 - 08:00

S5.A, C4.A, C3.A, C3.B, S5.A

Informace :

  • Počáteční datum:19. 12. 2023
  • Čas:08:00
  • Koncové datum:19. 12. 2023
  • Čas ukončení:12:15