Exkurze do Třebíče – památky UNESCO a ČOV

Na tradiční exkurzi do Třebíče v tomto týdnu vyrazili studenti obou třetích ročníků a kvinty.

Všechny skupiny se postupně seznámily jak s chodem místní čistírny odpadních vod, tak se zdejšími unikátními památkami – židovskou čtvrtí a románsko-gotickou bazilikou svatého Prokopa.

20240417 112807

Fotogalerie: https://gzastavka.cz/kategorie/archiv-fotogalerii/

 

Za komisi dějepisu Mgr. Josef Žaža (18. 4. 2024)